Anadolu Yatırım

YETKİ BELGELERİNİN İPTALİ İLE İLGİLİ DUYURU

Tarih: 14.01.2016

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2015 tarih ve 13412 sayılı yazı ve 30.12.2015 tarih 32992422-205.03.03-E. 14615 sayılı yazısı ile Şirketimize Yatırım Hizmetleri ve yatırım Kuruluşları Tebliğleri uyarınca faaliyet izinleri yenilenerek "geniş yetkili aracı kurum" olarak işlem aracılığı,portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık faaliyetleri ile sınırlı saklama hizmetinde bulunulmasına izin verilmiştir. Bu kapsamda; Şirketimize ait eski yetki belgeleri ticaret sicilinden 31.12.2015 tarihinde terkin edilmiştir. 08.01.2016 tarihinde 8985 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

 

Terkin Edilen Yetki Belgeleri

Veriliş Tarihi

Sayısı

Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi

16/03/1999

ARK/ASA-299

Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi

 

16/03/1999

 

ARK/PY-189

Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Belgesi

 

 

16/03/1999

 

 

ARK-KRD-173

Türev Araçların Alım Satımına Aracılık

Yetki Belgesi

 

 

07/09/2011

 

 

ARK-TAASA-193

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yetki

Belgesi (Piyasa Yapıcısı)

 

16/04/2012

 

ARK/KAS-9

 

 


 


Yazar:
Anadolu Yatırım