Anadolu Yatırım

YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Tarih: 01.04.2014

YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Haklarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen Aracı Kurumların hesabında alacağını karşılamaya yetecek kadar ya da hiç hisse senedi bulunmayan saklama hesabı sahiplerine , hisse senedi ve hisse senedi işlemlerinden doğan nakit alacaklarına karşılık olarak tasfiye sonucu beklenmeksizin Yatırımcı Tazmin Merkezi varlığından ödenecek avans tutarı, 29.03.2014 tarihli, 28956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in” 15. Maddesinde 2014 yılı için 103.930,00 TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için ekteki dosyaya tıklayınız.Ekli Dökümanlar

Yazar:
Anadolu Yatırım