Anadolu Yatırım

TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Yönergesi Hakkında

Tarih: 22.08.2016

Aracı Kurumların kendi aralarında veya müşterileri ile aralarında ortaya çıkan Borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan tüm uyuşmazlıkların (özellikle Kas işlemleri ) Birlik bünyesindeki “Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti”nde değerlendirilerek çözüme kavuşturulması ile ilgili duyuruyu ekte bilgilerinize sunarız.Ekli Dökümanlar

Yazar:
Anadolu Yatırım