Anadolu Yatırım

Şok Marketleri Halka Arz Ediliyor...

Tarih: 08.05.2018

Halka arzda talep toplama 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecektir..

Halka arzda Anadolu Yatırım konsorsiyum üyesidir. Yatırımcılar, halka arza Anadolubank’ın tüm şubelerinden katılabileceklerdir.

Halka arz ile ilgili genel bilgiler:

  • Şok Marketler paylarının halka arzı,8-9 Mayıs tarihlerinde 12,00-14,40TLfiyat aralığındantalep toplama yöntemiyle yapılacak.
  • Halka arz sermaye artırımı ile yapılacaktır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 360 milyon TL’den 578,5 milyon TL’ye (%37,7) çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 218,5 milyon TL nominal değerli paylar halk arz edilecek. Halka arzda elde edilecek gelirin bir kısmı banka kredilerinin ödenmesinde bir kısmı ile işletme faaliyetinde kullanılacak. 31 Aralık 2017 itibariyle 2,23 milyar TL tutarında net mali borcu bulunan şirketin özkaynağı eksi 2,18 milyar TL’dir. Halka arzdan sağlanması beklenen gelir ise 2,6-3,1 milyar TL aralığındadır.
  • Ek satışa konu pay bulunmamaktadır.
  • Talep Formu’na ekten ulaşabilirsiniz.Halka arz ile ilgili prosedür ve ayrıntılar “portalım”dan yayımlanacaktır.
  • Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, İzahname, Esas Sözleşme ve Bağımsız Denetim raporlarına ve Fiyat Tespit Raporu’na  https://www.sokmarketyatirimciiliskileri.comadresinden ulaşabilirsiniz.
  • Halka arzda ödemeler, nakit karşılığı, döviz blokajı ve mevduat karşılığı yapılabilir. Nakit yöntemi dışında blokaj yöntemi ile talepte bulunulması durumunda her kategori için uygulanacak teminat katsayılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
  • Yatırımcılar, halka arz taleplerini, Anadolubank tüm şubeleri, Anadolu Yatırım Genel Müdürlüğü ile tüm şubeleri ve Webborsam işlem platformu ile www.anadolubank.com.trwww.anadoluyatirim.com.tr, www.webborsam.com.tradreslerinden internet şubemize girerek gerçekleştirebilirler.

 

Halka Arza İlişkin Özet Tablo

 

Talep Toplama Tarihleri

8-9 Mayıs 2018

Halka Arz Fiyat Aralığı

12,00 - 14,40 TL

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Yönetimi

Fiyat Aralığı ile Talep Toplama

Halka Arz Metodu

Ortak Satışı

Mevcut Sermaye

360.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

578.500.000 TL

Arz Edilecek Pay (Nominal Değer)

218.500.000 TL

Tahsisat Grupları

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %85,0

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar : %7,5

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar : %7,5

Fiyat İstikrarı İşlemleri

30 gün süre ile yapılacak

Halka Arz Büyüklüğü

2,6-3,1 milyar TL

Şirket Net Mali Borcu (31/12/2017)

2,23 milyar TL

Şirket Özermayesi (31/12/2017)

-2,18 milyar TL

 

 

Pay Bedellerinin Ödenmesinde Kullanılabilecek Teminatlar veya Katsayılar:

 

Teminata

Teminat Katsayısı

1 TL'lik Talebe Karşılık

Alınacak Kıymet

 

Alınacak Teminat Tutarı

TL

1,00

1,00

Döviz (USD, Euro vs)

0,90

1,11

Vadeli Mevduat (TL)

1,00

1,00

Vadeli Mevduat (Döviz)

0,90

1,11Ekli Dökümanlar