Anadolu Yatırım

Pay Piyasalarında Açığa Satış İşlemlerinin Yasaklanması Hakkında

Tarih: 28.02.2020

Değerli müşterimiz;

Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 28.02.2020 tarihinde;

  1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

 

  1. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına
     karar verilmiştir.
     Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yazar:
Anadolu Yatırım