Anadolu Yatırım

İMKB TARAFINDAN YATIRIMCI BAZINDA UYGULANACAK TEDBİRLER İLE İLGİLİ DUYURU

Tarih: 04.07.2012

 

Piyasaların açık, düzenli ve dürüst çalışması yönündeki etkinliğin arttırılması, piyasa bozucu fiillerle etkili bir şekilde mücadele edilmesi ve  yatırımcıların piyasalara duydukları güvenin güçlendirilmesine katkı sağlamasını amaçlayan Yatırımcı bazında tedbir düzenlemesi , 03.09.2012 tarihinden itibaren İMKB tarafından uygulanmaya başlayacaktır.

 

Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve  Organlarına ilişkin  Yönetmeliğin 14 üncü ve 25 inci   maddeleri   ile   İMKB   Yönetmeliği'nin   24/A   maddesine  dayanılarak  yapılan bu düzenlemede; İMKB Hisse Senetleri Piyasasında (Borsa yatırım fonları ve varantlar hariç ) ve Gelişen işletmeler Piyasası’nda;

 

1)  Kendinden kendine gerçekleştirilen işlemler ile

2)  Parçalanmış aktif emirlerle gerçekleştirilen işlemlerin

 

hangi koşullarda piyasanın açık, düzenli ve dürüst bir şekilde çalışmasına engel teşkil ettiği açıkça belirlenmiş olup,  bu mahiyette emirler ileten ve işlem gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişi yatırımcılara sırasıyla ;

 

1)  Yatırımcının bilgilendirilmesi,

2)  Yatırımcının kimlik veya unvan bilgilerin ilan edilmesi,

3)  Yatırımcıya brüt takas uygulaması getirilmesi,

4)  Yatırımcıya önceden depo şartı uygulanması,

5)  Yatırımcı emirlerinin geçici süreyle kabul edilmemesi (boykot)

 

olmak üzere beş aşamalı tedbir süreci uygulanacaktır.

 

İMKB'de  borsa işlemlerinin açık , düzenli ve dürüst bir  şekilde gerçekleşmesine aykırı nitelikteki  emirlerin  ve işlemlerin  açık bir  şekilde tanımlanması ,  gözetim  veya denetim faaliyetleri sırasında bu nitelikte emir verdiği veya işlem yaptığı tespit edilen yatırımcılara  İMKB  tarafından  uygulanacak  tedbirlere ilişkin  ilke  ve  esasların  belirlendiği İMKB Genelge’sine ulaşmak için ekli dosyayı tıklayınız.


imkb,imkb duyuruları,yatırımcı bazında değişiklik

Ekli Dökümanlar

Yazar:
Anadolu Yatırım