Anadolu Yatırım

DEFACTO HALKA ARZ EDİLİYOR

Tarih: 02.05.2018

Halka arzda talep toplama bu hafta 3-4 Mayıs (Perşembe ve Cuma) günleri yapılacaktır.

Halka arzda Anadolu Yatırım konsorsiyum üyesidir. Yatırımcılar, halka arza Anadolubank’ın tüm şubelerinden katılabileceklerdir.

Halka arz ile ilgili genel bilgiler:

  • DeFacto paylarının halka arzı,3-4 Mayıs tarihlerinde 12,50-15,00TL fiyat aralığındantalep toplama yöntemiyle yapılacak.
  • Halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı ile yapılacaktır. Şirketin 212.641.600 TL olan ödenmiş sermayesinin 229.652.928 TL’ye artırılmasında oluşan 17 milyon TL nominal değerli hisse ile şirket ortaklarından Zeki Cemal Özen, İhsan Ateş, Şahin Demir ve İdris Özçelik’e ait toplam 42.528.320 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek.
  • Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri:Şirket halka arz gelirinin %40’ını kredi borçlarının kapatılmasında, geriye kalanını yeni mağaza yatırımlarında kullanmayı planlamaktadır.
  • Temettü Politikası: Şirket net dağıtılabilir net dönem karının %20’sine kadar oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir.
  • Talep Formuektedir.  Halka arz ile ilgili prosedür ve ayrıntılar “portalım”dan yayımlanacaktır.
  • İzahname, Esas Sözleşme ve Bağımsız Denetim raporlarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679634ile Fiyat Tespit Raporu’nahttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679644adresinden ulaşabilirsiniz.
  • Halka arzda ödemeler, nakit karşılığı, TL  ve Dövize Endeksli DİBS, döviz blokajı ve mevduat karşılığı yapılabilir. Nakit yöntemi dışında blokaj yöntemi ile talepte bulunulması durumunda her kategori için uygulanacak teminat katsayılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
  • Yatırımcılar, halka arz taleplerini, tüm Anadolubank Şubeleri, Anadolu Yatırım Genel Müdürlüğü ile tüm şubeleri ve Webborsam işlem platformu ile www.anadolubank.com.trwww.anadoluyatirim.com.tr, www.webborsam.com.tradreslerinden internet şubemize girerek gerçekleştirebilirler.
  • Tüm şubelerimize broşür gönderimi yapılacaktır. Broşürlerin reklam bölümümüzce uygun görülen yerlere koyulmasını rica ederiz.

 

Halka Arz Özet Bilgi

 

Halka Arz Edilecek şirket

:

DeFacto Perakende Ticaret A.Ş.

Halka Arz Fiyatı

:

12,50-15,00TL

Halka Arz Zamanlaması

 

3-4 Mayıs 2018

Aracılık Yöntemi

:

En İyi Gayret

Halka Arz Yönetimi

:

Fiyat Aralığı ile Talep Toplama

Halka Arz Metodu

:

Ortak Satışı ve Sermaye Artırımı

Şirketin Ödenmiş Sermayesi

:

212.641.600 TL

Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye

:

229.652.928 TL

Arz Eden Ortaklar

:

Zeki Cemal Özen, İhsan Ateş, Şahin Demir, İdris Özçelik

Halka Arz Büyüklüğü

:

Sermaye Artırımı: 17.011.328 TL nominal değerli pay;

 

 

Ortak Satışı: 42.528.320 TL nominal değerli pay

Arz Edilecek Pay (Nominal Değer)

:

59.539.648 TL

Ek Satış  (Nominal Değer)

:

8.930.947 TL

Ek Satış Dahil Halka Arz Oranı

:

29,81%

Halka Arz Büyüklüğü (Ek satış dahil)

:

856 milyon-1,03 milyar TL

Fiyat İstikrarı İşlemleri

:

Ek satıştan elde edilen fon ile 30 gün

Satmama Taahhüdü

:

Satan ortak için 365 gün, satmayan ortak için 180 gün satmama ve

 

 

365 gün boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama

Tahsisat Grupları

:

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar (%9)

 

 

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar (%10)

 

 

Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar (%80)

 

 

Şirket Çalışanları (%1)

BIST'te muhtemel işlem görme

  11 Mayıs 2018

 

 

 

Pay Bedellerinin Ödenmesinde Kullanılabilecek Teminatlar veya Katsayılar:

 

Teminata

Teminat Katsayısı

1 TL'lik Talebe Karşılık

Alınacak Kıymet

 

Alınacak Teminat Tutarı

TL

1,00

1,00

Döviz (USD, Euro vs)

0,90

1,11

Vadeli Mevduat (TL)

1,00

1,00

Vadeli Mevduat (Döviz)

0,90

1,11Ekli Dökümanlar