Anadolu Yatırım

BEYMEN HALKA ARZ EDİLİYOR

Tarih: 02.05.2018

Halka arzda talep toplama bu hafta 3-4 Mayıs (Perşembe ve Cuma) günleri yapılacaktır.

Halka arzda Anadolu Yatırım konsorsiyum üyesidir. Yatırımcılar, halka arza Anadolubank’ın tüm şubelerinden katılabileceklerdir.

Halka arz ile ilgili genel bilgiler:

  • Beymen Mağazacılık A.Ş. paylarının halka arzı,3-4 Mayıs tarihlerinde 12,80-15,36TLfiyat aralığındantalep toplama yöntemiyle yapılacak.
  • Halka arz ortak satışı ile yapılacaktır. Beymen’in %100’üne sahip olanBoyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (Boyner Perakende) şirkette sahip olduğu payların ek satış dahil olmak üzere %49’unu halka arz edecek. Boyner, halka arzdan elde edilen gelirin bir kısmını şirkete olan 217,4 milyon TL’lik net ticari olmayan borcunun kapatılmasında kullanacak. Beymen de Boyner Perakende’den tahsil ettiği bu tutarın tamamını Kredi Genel Hükümler Sözleşmesi’nde yer alan borçların kapatılmasında kullanacak. Şirketin, 31 Mart 2018 tarihi itibariyle Kredi Genel Hükümler Sözleşmesi’nde yer alan ön planına göre ödeneceği tutar 384 milyon TL’dir.
  • Temettü Politikası: Beymen, temettü sonrası özkaynak/toplam varlık oranının %20’nin üzerinde kalması şartıyla dağıtılabilir karın tamamını temettü olarak dağıtmayı hedeflemektedir.
  • Talep Formu,halka arz ile ilgili prosedür ve ayrıntılar “portalım”dan yayımlanacaktır.
  • Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, İzahname, Esas Sözleşme ve Bağımsız Denetim raporlarına http://yatirimci.beymen.com/tr/halka-arz-beyannameleri.html, Fiyat Tespit Raporu’na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679639 adresinden ulaşabilirsiniz.
  • Halka arzda ödemeler, nakit karşılığı, TL  ve Dövize Endeksli DİBS, döviz blokajı ve mevduat karşılığı yapılabilir. Nakit yöntemi dışında blokaj yöntemi ile talepte bulunulması durumunda her kategori için uygulanacak teminat katsayılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
  • Yatırımcılar, halka arz taleplerini, tüm Anadolubank Şubeleri, Anadolu Yatırım Genel Müdürlüğü ile tüm şubeleri ve Webborsam işlem platformu ile www.anadolubank.com.trwww.anadoluyatirim.com.tr, www.webborsam.com.tradreslerinden internet şubemize girerek gerçekleştirebilirler.
  • Tüm şubelerimize broşür gönderimi yapılacaktır. Broşürlerin reklam bölümümüzce uygun görülen yerlere koyulmasını rica ederiz.

Halka Arz Özet Bilgi

 

Halka Arz Edilecek şirket

:

Beymen Mağazacılık A.Ş.

Halka Arz Fiyatı

:

12,80-15,36 TL

Aracılık Yöntemi

:

En İyi Gayret

Halka Arz Yönetimi

:

Fiyat Aralığı ile Talep Toplama

Halka Arz Metodu

:

Tamamı Ortak Satışı (Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. _BOYP)

Mevcut Sermaye

:

156.225.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

:

156.225.000 TL

Arz Edilecek Pay (Nominal Değer)

:

67.176.750 TL

Ek Satış  (Nominal Değer)

:

9.373.500 TL

Ek Satış Dahil Halka Arz Edilecek Tutarı

:

76.550.250 TL Nominal

Halka Arz Oranı (Ek satış dahil)

:

49,0%

Halka Arz Büyüklüğü (Ek satış dahil)

:

980 milyon TL-1,18 milyar TL

Fiyat İstikrarı İşlemleri

:

30 Gün

Fiyat İstikrar Fonu

:

Ek satıştan elde edilen fon

Satmama Taahhüdü

:

Satan ortak için 365 gün satmama, Şirket için 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama

Kar Payı Taahhüdü

:

Dağıtılabilir karın tamamı nakit dağıtılacak

Tahsisat Grupları

:

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar (%10)

 

 

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar (%15)

 

 

Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar (%74)

 

 

Boyner Grup Çalışanları (%1)

Halka Arz Zamanlaması

  3-4 Mayıs 2018

BIST'te muhtemel işlem görme

 

11 Mayıs 2018

 

 

 

Pay Bedellerinin Ödenmesinde Kullanılabilecek Teminatlar veya Katsayılar:

Teminata

Teminat Katsayısı

1 TL'lik Talebe Karşılık

Alınacak Kıymet

 

Alınacak Teminat Tutarı

TL

1,00

1,00

Döviz (USD, Euro vs)

0,90

1,11

Vadeli Mevduat (TL)

1,00

1,00

Vadeli Mevduat (Döviz)

0,90

1,11Ekli Dökümanlar

Yazar:
Anadolu Yatırım