Anadolu Yatırım

2016 yılında Zamanaşımına Uğrayacak Hesaplar

Tarih: 01.04.2015

2016 yılında Zamanaşımına Uğrayacak Hesaplar

06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine ilişkin yönetmelik gereğince; Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM ) ne gelir kaydedilir.

Aşağıda detayı (Zamanaşımına uğrayan tüm müşteri hesaplarının listesi yılsonuna kadar www.anadoluyatirim.com.trinternet adresimizde de ilan edilecektir.) belirtilen hesabınıza ait bilgileriniz ile hesabınızda yer alan emanet ve alacaklarınızın kontrol edilerek, en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamanız halinde hesabınızdaki hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirilerin Kanun gereği zamanaşımına uğrayacağı ve Yatırımcı Tazmin Merkezine devredileceği, bu süreden sonra başvuru yapılsa dahi iade yapılamayacağı konularındabilgi edinilmesini ihbar ederiz.

Listeye aşağıdaki linkten ulaşılacaktır.

https://isube.anadolubank.com.tr/ibanking/open.html?firstPage=WEB_ACCOUNTS_WITH_TIMEOUT_YAT.guiml&loginPage=WEB_PAGE_LOGIN.guiml


Yazar:
Anadolu Yatırım